VELKOMMEN TIL KLIMAVÆRKTØJERNE FOR
HOTEL & KONFERENCE BRANCHEN

Klimaværktøjer skræddersyet til dine behov

Klimaværktøjerne hjælper dig med klimaindsatsen til både at komme i gang, og med at få mest muligt ud af gamle og nye indsatser. ​​ 
Med en fokuseret brug af værktøjerne kan du opnå et større årligt potentiale på bundlinjen.

Værktøjerne hjælper dig med at:

Reducere klimaaftryk af dit hotel og dine gæster

Forbedre hotellets klimascore på klimakortet

Identificere besparelser og mersalgsmuligheder

Beholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere

Dokumentere klimaindsats og initiativer på dit hotel

Styrke omdømme, tilfredshed og gæsteanmeldelser

Hvad siger dine kollegaer?

Jeg fik identificeret 300.000 DKK i besparelser og 860 tons CO2 forbedringer, samt støtte til at integrere det i organisationen og forretningen.

Stine Kold, CEO Rungstedgaard

Conscious Convenience er en seriøs samarbejdspartner, som har leveret en klimamåling af høj kvalitet til os. De er meget professionelle i deres tilgang og udnytter deres erfaring til klar kommunikation og stærk leverance​.

Mireille Jakobsen, ​Group Responsible Hospitality Manager, BCHG

KLIMASCORE

- få forbedret din Klimascore

Få præciseret hotellets Klimascore baseret på jeres egne oplysninger og få overordnede anbefalinger til besparelser på klima og omkostninger.

Det kræver kun din udfyldelse af vores spørgeskema og simple dataskabelon, samt fremsendelse af jeres dokumentation på f.eks. grønne el-certifikater.

Du får:

 • Forbedret hotellets Klimascore baseret på egne data

 • Overordnede anbefalinger til besparelser på klima & DKK

 • Mini rapport

Pris: 10.000 ,-

per hotel ekskl. moms

BENCHMARKING

- kend din markedsposition på klima og forbedre den

Rungstedgaard sammenlignet med 3 hoteller

Få analyseret jeres markedsposition på klima i den danske hotel- og konferencebranche.
Du får analyseret jeres position ift. konkurrenterne.
Du vælger selv hvilke tre hoteller du ønsker, der skal indgå.

Du får:

 • Analyseret din markedsposition på klima
 • Sammenligning med konkurrenter

 • Anbefalinger til forbedringer

 • Klimabenchmarking rapport

Pris: 25.000 ,-

per hotel ekskl. moms

best performer

- kend dit potentiale og realisér det

klimascore.com - for hoteller- klimascore

Du får opgjort jeres Klimascore detaljeret på underkategorier. F.eks. er madkategorien udspecificeret til undervaregrupper.

Du får identificeret jeres konkrete forbedringspotentiale på klima og omkostninger, samt praktiske anbefalinger, som du
og dine medarbejdere kan anvende i hverdagen. 

Du får: 

 • Klimaeffekt af hotellets eksisterende forbedringer

 • Praktisk indsigt til jeres bæredygtighedsarbejde

 • Forbedringsanalyser på alle kategorier

 • Detaljeret klimarapport og praktiske anbefalinger

 • Præsentation for ledelsen og diplom

Pris: 50.000 ,-

per hotel ekskl. moms

HOTELBRANCHENS KLIMAPLATFORM

- få 24/7 adgang til alle klimaværktøjer

Et aktivt værktøj for dit hotel til at:

 1. Dokumentere og visualisere jeres klimaarbejde og initiativer

 2. Prioritere indsatser for at maksimere klimabesparende effekt

 3. Løbende følge fremskridt af hotellets fremsatte klimastrategi

 4. Opnå besparelser fra målrettede klimainvesteringer

klimascore.com - klimaplatform - klimascore

Du får 24/7 online adgang til alle klimaværktøjerne i ét helt år og får identificeret min. 75.000 kr. i besparelser.

Du får indflydelse på udvikling af klimaplatformen og sidder med i projektfølgegruppen.

Du får:

 • 24/7 adgang til Klimascore   

 • 24/7 adgang til Benchmarking   

 • 24/7 adgang til Best Performer

 • Indflydelse på udvikling af platformen

 • Min. 75.000kr. identificeret i besparelser

 • Diplom

Pris: 75.000 ,-

per hotel ekskl. moms

GULD KLIMAPAKKEN

- for dig som ikke vil nøjes, men vil være bedst!

Du får helt styr på jeres markedsposition og potentiale på både klima og økonomi.

Du får besøg af klimaspecialisterne og efter afholdelse af workshops med leder og medarbejdere opsættes planen for hvordan dit hotel bliver bedst i markedet. Planen bliver kvalificeret med prissætning af indsatser.

Du får:

 • Klimaværktøjerne Klimascore, Benchmarking og Best Performer, eller 2-årig aftale på klimaplatformen

 • Besøg af klimaspecialister

 • Leder og medarbejder workshop

 • Indhentning af tilbud på besparelsesinitiative

Pris: 120.000 ,-

per hotel ekskl. moms

KLIMASCORE

Få forbedret
din klimascore

 • Ny forbedret opgørelse af hotellets klimascore
 • Overordnet anbefalinger

10.000 ,-

pr. hotel

BENCH- MARKING

Kend din markedsposition
og forbedre den

 • Identificeret din markedsposition
  på klima
 • Sammenligning med konkurrenter
 • Anbefalinger

25.000 ,-

pr. hotel

BEST PERFORMER

Kend dit potentiale
og realisér det

 • Detaljeret klimarapport
 • Praktisk indsigt til internt bæredygtighedsarbejde
 • Forbedringsanalyser
 • Praktiske anbefalinger
 • Diplom

50.000 ,-

pr. hotel

KLIMA PLATFORM

Optimer dit
potentiale 24/7

 • 24/7 online adgang til alle klimaværktøjerne i ét år
 • Identificeret besparelser for min. 75.000 kr.
 • Indflydelse på udvikling
 • Diplom

75.000 ,-

pr. hotel

GULD KLIMAPAKKEN

For dig som vil
være bedst

 • Klimaværktøjerne Klimascore, Bench- marking og Best performer eller
  2-årig aftale på klimaplatform
 • Klimaspecialister
 • Leder og medarbejder workshop
 • Tilbud på
  besparelsesinitiativer

120.000 ,-

pr. hotel

Bestillingsformular

Hermed bestilles følgende klimaværktøj: