KLIMASCORE FAQ FOR PROFESSIONELLE

Hvad er Klimascoren?

Klimascoren beskriver gæstens klimaaftryk, mens de opholder sig på et hotel.  Klimascoren er udviklet for at hjælpe gæster og virksomheder med at vælge klimavenlige hotel- og konferenceophold. Samtidigt er det et værktøj der får hotellerne til at kunne prioritere, hvilke tiltag de skal fokusere deres klimavenlige initiativer på.
Klimascoren påvirkes af gæsten og hotellets forbrug og valg af mad, drikke, energi, indkøb, affald og transport.  Conscious Convenience har udviklet Klimascoren, og den er baseret på anerkendte metoder.  Klimascoren er udviklet specifikt til at kunne kommunikeres i øjenhøjde med hotel- og konferencegæster.

Hvordan skal Klimascoren tolkes?

Klimascoren er en rullende score, som går fra 1-10. Det vil sige at det bedste hotel altid er det med den bedste score på 10 og resten er fordelt med mindre ned til 1. Vi definerer scoren som;

9+ = Fantastisk
7-9 = Utroligt god
5-7 = Jævn
3-5 = Tilstrækkelig
1-3 = Utilstrækkelig

Dermed kan du filtrere hvilket klimaaftryk du ønsker at have under dit hotel- og/eller konferenceophold. Klimascoren er udviklet for at gøre det enkelt for dig som gæst at vælge ud fra en almindelig og kendt skala, som samtidig motiverer hoteller til at forbedre klimaaftrykket løbende over tid. 

Hvad er medregnet i Klimascoren?

Klimascoren er udviklet for at dække det at “leve” på et hotel. I Klimascoren er der medregnet alle de samme aktiviteter som er gældende når du opholder dig i hjemmet. Dvs. at der er medregnet al forplejning for alle dagens måltider, såvel arbejde, transport og fritid. For at kunne sammenligne hoteller af forskellige størrelser fordeles udledningen på både antallet af overnattende gæster såvel som konference gæster, som hotellerne servicerer hvert år.
For at dække disse aktiviteter på hotellet og kunne fordele det ud på gæster, indsamles data for en lang række kategorier.

1. Transport

2. Energi

3. Mad

4. Drikkevarer

5. Affald

6. Vand

7. Hotelindkøb

8. Service

Conscious Convenience klimascore klimascore.com

Disse kategorier består af en række datainputs, som enten uploades af hotellerne selv, indsamles fra offentligt tilgængelige kilder eller simuleres ud fra lineær regression af kendte offentliggjorte data eller Conscious Convenience’s arbejde for hoteller af samme klasse. 
Der arbejdes med data i forskelligt deltaljeringsniveau, som afhænger af tilgængelige data. Conscious Convenience stiller skarpe krav til hotellerne når de uploader data.
Bestemte typer af data kræver, at det er udspecificeret på underkategorier, fx antal kg fisk, kylling, oksekød osv. og her er datakilden hotellets indkøbssystemer, som skal indsamles. Data er her meget specifikke og nøjagtige og spiller en stor rolle, da udledning forbundet med forplejning har et højt klimaaftryk.

På energisiden stilles der også krav, og hotellet skal kunne oplyse deres energiforbrug samt dokumentere, om de benytter sig af fx egen energiproduktion fra jord, vind, sol eller køber naturgas og el fra kulkraft, og i givet fald hvor mange kWh. På denne måde sikrer vi, at al indsamlet data er valid og vores modeller forbedres på det korrekte datagrundlag.

Hvilket scope opereres der indenfor?

Klimascoren er udviklet for at danne et helhedsindtryk af al udledning forbundet med det at bo og leve på et hotel. Der medregnes derfor både områder, som kan påvirkes enten udelukkende af hotellerne eller af gæsterne eller i samspil mellem disse. Dette gøres med det formål, at hotellerne kan bruge klimascoren til at arbejde aktivt med deres klimainitiativer for mest mulig effekt og samtidigt engagere deres gæster til en mere klimavenlig adfærd.
Man kan derfor ikke direkte kategorisere Klimascoren med de gængse scope 1, scope 2 og scope 3, som bruges under Greenhouse Gas Protocol, selvom der er mange ligheder.

Hvilke data er brugt for hotel og konferencestederne?

Hotellerne har igennem klimaværktøjerne mulighed for selv at uploade opdaterede data for alle kategorier som derefter bliver verificeret og publiceret på www.klimascore.com. For de hoteller som endnu ikke har uploadet data, er Klimascoren baseret på offentligt tilgængelige data og gennemsnitlige værdier for lignende hoteller indsamlet igennem Conscious Conveniences langvarige arbejde.

På energidatasiden kender vi energiforbrug på hotellet fra OIS og har hotellet offentlig fremlagt dokumenteret anvendelse af grønne energikilder er det inkluderet. Transportdata er bestemt ud fra hotellets præcise afstand ift. offentligtransport og offentligviden om hotellet har klimavenlige transportløsninger. Indkøb, affald, service, mad og drikke er bestemt ud fra detailviden om lignende hoteller, viden fra HCMI samt opfyldelse af krav fra Green Key til affaldssortering, optimering af lyskilder mv.

Antallet af gæster vurderes ud fra antal værelser, der kan findes fra hotellets egen hjemmeside og en dækningsgrad som vurderes ud fra hotellernes placering.

Hotellerne ændrer jo forbrug hele tiden, hvordan håndterer I det?

Hotellernes forbrug varierer hele tiden i løbet af et år på samme måde som dit private forbrug derhjemme. Derfor beregnes Klimascoren for et helt år ad gangen og opdateres hvert år. Således er Klimascoren fra år til år sammenlignelig mellem hoteller. De hoteller, som ikke uploader data selv, vil se deres Klimascore ændre sig i takt med, at flere hoteller uploader reel data hvert år.

Hvad er datagrundlaget for drivhusgasudledningen?

Datagrundlaget er baseret på livscyklus analyser hovedsageligt hentet igennem programmet SimaPro. Der anvendes så vidt muligt data fra den mest anvendte database til miljøvurdering af produkter og systemer, Ecoinvent version 3.3 og/eller 3.4 og Agri-footprint . I særlige tilfælde og for bestemte objekter bruges alternative kilder såsom ” Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild” og andre livscyklus analyser fra litteraturen.
Til beregning af Carbon footprint medtages de seks drivhusgasser, som også anvendes i Greenhouse protocol.

Metoden baseres således på en række antagelser og indebærer nogle usikkerheder. Dette er imidlertid ikke anderledes end andre tilsvarende beregningsmetoder, som er tilgængelige.

Hvilke usikkerheder er der i beregningen?

Klimascoren dækker som nævnt i forrige sektion en lang række kompleks data som i flere tilfælde skal estimeres ud fra lineære regressions modeller. 
Dette leder utvivlsomt til en større usikkerhed. På nuværende tidspunkt ud fra de hoteller, som har leveret egne data, har modellerne en usikkerhed på ± 10%. I takt med at flere hoteller uploader reelle data, vil deres Klimascore præciseres. I takt med at flere hoteller uploader data, vil modellerne blive mere præcise og usikkerheden mindskes. 
Conscious Convenience’s ønske er derfor, at så mange hoteller og konferencesteder som muligt er villige til at uploade data således at rejsende kan få de mest præcise anbefalinger, når de ønsker at vælge et klimavenligt hotel.

Hvor høj en Klimascore skal hotellet have, før det er mere klimavenligt end at bo derhjemme?

Du skal have en Klimascore på over 8.2. Ifølge nyeste tal fra bl.a. Concito udleder den gennemsnitlige dansker omkring 17-18 tons CO2 om året. Hvis man så forestiller sig, at du skal leve på et hotel i et helt år og have en mindre udledning, skal du blot vælge et hotel med en Klimascore over 8.2

Er bæredygtighed og klima vigtigt for gæsten og erhvervskunderne?

Svaret er JA. Conscious Convenience har de seneste par år gennemført en række analyser af både privatgæster, erhvervsgæster, hoteldirektører og hotelindkøbere med over 500 respondenter.  Svaret er entydigt for valg af hotel er;

  1. Pris 
  2. Lokation
  3. Ærlighed 
  4. Klima/bæredygtighed 

Fælles konklusion for gæsten er: “Jeg vil have dokumentation for hotellets bæredygtighed, samtidig med at det er en integreret del af min gæsteoplevelse.”

Hvorfor er prisen ikke præcis den samme her som på andre bookinghjemmesider?

www.klimascore.com er udviklet med fokus på klima og det at tage proaktive valg, når man vælger hotel og konfercested for at mindske klimaaftrykket. Derfor har vi valgt at prisen der vises blot er en indikativ pris for hvert hotel som opdateres månedligt. Den første weekend i måneden bliver alle priser opdateret ud fra hvad det billigste dobbeltværelse koster 2 måneder frem. Alle priser hentes fra hotellets egen hjemmeside.
På denne måde har gæsten en prisramme at handle ud fra, men uden at det tager fokus fra at prioritere klima i beslutningstagningsprocessen.