KLIMASCORE FAQ

Hvad er Klimascoren?

Klimascoren beskriver gæstens klimaaftryk, mens de opholder sig på et hotel.  Klimascoren er udviklet for at hjælpe gæster og virksomheder med at vælge klimavenlige hotel- og konferenceophold. Samtidigt er det et værktøj, der får hotellerne til at kunne prioritere, hvilke tiltag de skal fokusere deres klimavenlige initiativer på.
Klimascoren påvirkes af gæsten og hotellets forbrug og valg af mad, energi, m.m. Conscious Convenience har udviklet Klimascoren, som er baseret på anerkendte metoder og udviklet med input fra Danmark Tekniske Universitet.

Ved udgangen af 2022 havde klimascore.com opgjort aftrykket for 216 hoteller. 

Hvordan skal Klimascoren tolkes?

Klimascoren er en rullende score som går fra 1-10. Det vil sige at det bedste hotel altid er det med den bedste score på 10 og resten er fordelt med mindre score ned til 1. Scoren fastsættes og opdateres en gang om året i forbindelse med Momondo Climate Award. Derefter vil eventuelle nye hoteller og hoteller som indsender mere præcis data være de eneste med nye score indtil næste års pris tildeles. 

Vi definerer scoren som;

9+ = Fantastisk
7-9 = Utroligt god
5-7 = Jævnt
3-5 = Tilstrækkelig
1-3 = Utilstrækkelig

Dermed kan du selv vælge hvilket klimaaftryk du ønsker at have under dit hotel- og/eller konferenceophold. Klimascoren er udviklet for at gøre det enkelt for dig som gæst at vælge ud fra en almindelig og kendt skala, som samtidig motiverer hoteller til at forbedre klimaaftrykket løbende over tid. 

Hvad er medregnet i Klimascoren?

Klimascoren er udviklet for at dække det at “leve” på et hotel. I Klimascoren er der medregnet alle de samme aktiviteter som er gældende når du opholder dig i hjemmet. Dvs. at der er medregnet al dagens forplejning, transport samt fritid.
For at kunne sammenligne hoteller af forskellige størrelse tages der højde for hvor mange gæster hotellerne servicerer hvert år. For at dække disse aktiviteter på hotellet og kunne fordele det ud på gæster, indsamles data for en række kategorier.

1. Transport

2. Energi

3. Mad

4. Drikkevarer

5. Affald

6. Vand

7. Hotelindkøb

8. Service

Conscious Convenience klimascore klimascore.com

Conscious Convenience stiller skarpe krav til hotellerne når de uploader data.
På denne måde sikrer vi, at al indsamlet data er valid og Klimascoren derved beregnes på det korrekte datagrundlag.

Hotellerne ændrer jo forbrug hele tiden, hvordan håndterer I det?

Hotellernes forbrug varierer hele tiden i løbet af et år på samme måde som dit private forbrug derhjemme. Derfor beregnes klimascoren for et helt år ad gangen og opdateres hvert år. Således er Klimascoren fra år til år sammenlignelig mellem hoteller.

Hvordan udregner man klimaaftrykket?

CO2 udledningen er baseret på det der kaldes livscyklusanalyser. Livscyklusanalyser er en analyse af forskellige varer fra ”vugge til grav”. Det vil sige at man kigger på en enkelt vare og undersøger alle de processer og materialer, der har været brugt til at producere netop denne.
Ser man for eksempel på en flaske med vand indgår der nogle materialer til at producere flasken, herunder bl.a. plast til flaske og papir til mærkater. Alle disse materialer har krævet energi og råmaterialer til diverse processer som udleder drivhusgasser, før vi har det endelige produkt. Når man har samlet al dette står man tilbage med et CO2 tal.
Dette gøres for alle de varer og ressourcer som bruges til at holde hvert hotel kørende og giver demed det samles klimaaftryk.

Hvor høj en Klimascore skal hotellet have, før det er mere klimavenligt end at bo derhjemme?

Du skal have en Klimascore på over 7.1. Den gennemsnitlige dansker udleder omkring 47 kg CO2 om dagen. Hvis man så forestiller sig, at du skal være på et hotel en hel dag og have en mindre udledning, skal du blot vælge et hotel med en Klimascore over 7.1.

Er bæredygtighed og klima vigtigt for gæsten og erhvervskunderne?

Svaret er JA. Conscious Convenience har de seneste par år gennemført en række analyser af både privatgæster, erhvervsgæster, hoteldirektører og hotelindkøbere med over 500 respondenter.  Svaret er entydigt for valg af hotel er;

  1. Pris 
  2. Lokation
  3. Ærlighed 
  4. Klima/bæredygtighed 

Fælles konklusion for gæsten er: “Jeg vil have dokumentation for hotellets bæredygtighed, samtidig med at det er en integreret del af min gæsteoplevelse.”

Undersøgelsen støttes op af blandt andet momondo som konkluderer at 70% af danskerne vil foretrække miljøvenlige overnatningssteder

Hvorfor er prisen ikke præcis den samme her som på andre bookinghjemmesider?

www.klimascore.com er udviklet med fokus på klima og det at tage proaktive valg, når man vælger hotel og konfercested for at mindske klimaaftrykket. Derfor har vi valgt at prisen der vises blot er en indikativ pris for hvert hotel som opdateres månedligt. Den første weekend i måneden bliver alle priser opdateret ud fra hvad det billigste dobbeltværelse koster 2 måneder frem. Alle priser hentes fra hotellets egen hjemmeside.
På denne måde har gæsten en prisramme at handle ud fra, men uden at det tager fokus fra at prioritere klima i beslutningstagningsprocessen.