3. parts validering, Green Claims Direktivet og grøn markedsføring 

3. Parts validering, Green Claims direktivet og grøn markedsføring

Kilde:  https://denmark.representation.ec.europa.eu/

De seneste år har sager om greenwashing fyldt mere i de nationale og internationale medier. Selvom nationale lovgivning kan give incitament og forsøger at undgå vildledende grøn markedsføring har der manglet en fælles europæisk løsning. 

For at øge transparensen og kriterierne for grønne ordninger og reducere risikoen for greenwahsing, fremlagde den Europæiske kommission i marts 2023 et forslag til et nyt EU-direktiv under navnet ” Proposal for a Directive on substantiation and communication of explicit environmental claims” også kaldet ”Green Claims Directive”. Dette er til formål at rode ud i grønne ordninger og certificeringer. Bl.a. indeholder udkastet et forslag om 3. parts verificering til grønne mærkninger og målinger som virksomheder benytter sig af. Direktivets formål er sikre forbrugerne således de ikke misledes af produkter der kalder sig for grønne, bæredygtige, klimavenlige m.m. Samtidigt er det et tiltag der skal styrke de grønne ordninger der findes og udvikles således alle lever op til en høj videnskabelig standard.  

Før direktivet kan implementeres i medlemslandene skal det godkendes i det Europæiske parlament og rådet. Herefter forventes det at medlemslandene får 1-2 år til at implementere det i praksis. Dermed kan det forventes at træde i kraft indenfor de næste 2-3 år i Danmark.  

I Danmark er der ingen krav om 3. parts verificering til grønne mærkninger. Til gengæld er der flere dele i markedsføringsloven om vildledende markedsføring, bl.a. ”at markedsføring ikke må indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde kunne vildlede forbrugerne” ( markedsføringslovens § 5).  

For at undgå det har forbrugerombudsmanden udgivet en ”Vejledning om brug af miljømæssige og etiske pa stande m.v.”. Vejledningens formål er bl.a. at gøre det lettere for erhvervsdrivende at markedsføre en positiv indsats for miljøet. Tilsvarende hjælper vejledningen de erhvervsdrivende om, hvornår de lovligt kan markedsføre etiske udsagn om produkters egenskaber og produktionsforhold. 

Klimascores metode er baseret på internationalt anerkendte metoder og følger både GHG protokollens definitioner for scope 1,2 og 3, samt opfylder den danske revisor foreningens anvisning for miljø- og CO2 regnskaber. Metoden er udviklet med Input fra både Concito og DTU. Dertil DTU har bekræftet at metoden er retvisende og gennemgår løbende metoden. På denne måde kontrolleres at metodikken og antagelserne altid er retvisende. En af DTU’s førende eksperter indenfor klimavurderinger har sågar fungeret som formand for Climate Award de seneste 3 år og fortsætter med det. Derudover har CONCITO fortsat bekræftet at Klimascores metode kan sammenlignes med deres opgørelse af en danskers CO2-udledning.  

Klimascore påbegynder undersøgelse af 3. parts validering

Klimascore har altid fulgt udviklingen i den internationale lovgivning og fulgt de gældende anvisninger og retningslinjer. Klimascore er udviklet over de senste 4 år med input fra eksperter fra både DTU og CONCITO. Disse har bidraget med rådgivning og input til alle valg og antagelser i metoden. Klimascore følger forbrugerombudsmanden og markedsføringsloven og sørger for at sikre al kommunikation lever op til denne lovgivning og vejledning. For at være på forkant med den kommende EU-lovgivning har klimascore besluttet derudover påbegynde undersøgelse af 3. parts verificering af metodikken af en uafhængig institution.